Nhà đất Phú Mỹ Hưng nên đầu tư vào đâu?

2015-12-04 04:38

Hiện nay, thị trường bất động sản dần hồi phục và đang trên đà phát triển. Thị trường bất động sản tại Phú Mỹ Hưng vẫn là khu đầu tư cao cấp cho phân khúc khách hàng cao cấp,